ASHTANGA (Je) 2019/2020
KAIUT YOGA (Je) 2019/2020
RAJA YOGA (Je) 2019/2020
VINYASA (Je) 2019/2020
HATHA YOGA (Ve) 2019/2020
PILATES (Ve) 2019/2020
ASHTANGA (Ve) 2019/2020
KAIUT YOGA (Ve) 2019/2020
ATELIER FORMATION 2019/2020 - MODULE 6
PILATES (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
PILATES (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
PILATES (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
PILATES (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
PILATES (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
KUNDALINI (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
KUNDALINI (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
KUNDALINI (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ma) Ete 2020
VINYASA FLOW (Ma) Ete 2020
KUNDALINI (Me) Ete 2020
IYENGAR (Me) Ete 2020
HATHA YOGA (Je) Ete 2020
VINYASA (Je) Ete 2020
ASHTANGA/VINYASA (Ve) Ete 2020
RAJA (Ve) Ete 2020
VINYASA (Lu) Ete 2020
HATHA YOGA (Lu) Ete 2020
KAIUT (Ma) 2020/2021
ASHTANGA Rosa (Ma) 2020/2021
RAJA YOGA (Ma) 2020/2021