KAIUT YOGA (Je) 2018/2019
RAJA YOGA (Je) 2018/2019
VINYASA (Je) 2018/2019
HATHA YOGA (Ve) 2018/2019
PILATES (Ve) 2018/2019
ASHTANGA (Ve) 2018/2019
KAIUT YOGA (Ve) 2018/2019
ATELIER FORMATION 2018/2019 - Module 5
ASHTANGA (Sa) 2018/2019
HATHA YOGA (Sa) 2018/2019
Atelier pédagogique 2A
ASHTANGA FLOW (Di) 2018/2019
VINYASA FLOW (Di) 2018/2019
RAJA FLOW (Lu) 2018/2019
VINYASA (Lu) 2018/2019
PILATES (Lu) 2018/2019
ACRO YOGA (Lu) 2018/2019
IYENGAR (Ma) 2018/2019
HATHA YOGA (Ma) 2018/2019
YIN YOGA (Ma) 2018/2019
ASHTANGA (Ma) 2018/2019
VINYASA POWER (Ma) 2018/2019
VINYASA (Me) 2018/2019
RAJA YOGA (Me) 2018/2019
HATHA YOGA (Me) 2018/2019
IYENGAR (Me) 2018/2019
KAIUT YOGA (Me) 2018/2019
YOGA GYM (Je) 2018/2019
ASHTANGA (Je) 2018/2019
RAJA YOGA (Je) 2018/2019
VINYASA (Je) 2018/2019
HATHA YOGA (Ve) 2018/2019
PILATES (Ve) 2018/2019
ASHTANGA (Ve) 2018/2019
KAIUT YOGA (Ve) 2018/2019
ASHTANGA (Sa) 2018/2019
HATHA YOGA (Sa) 2018/2019
Atelier pédagogique 1A
ASHTANGA FLOW (Di) 2018/2019
VINYASA FLOW (Di) 2018/2019
RAJA FLOW (Lu) 2018/2019
VINYASA (Lu) 2018/2019
PILATES (Lu) 2018/2019
IYENGAR (Lu) 2018/2019
ACRO YOGA (Lu) 2018/2019
IYENGAR (Ma) 2018/2019
HATHA YOGA (Ma) 2018/2019
YIN YOGA (Ma) 2018/2019
ASHTANGA (Ma) 2018/2019
VINYASA POWER (Ma) 2018/2019
VINYASA (Me) 2018/2019
RAJA YOGA (Me) 2018/2019
HATHA YOGA (Me) 2018/2019
IYENGAR (Me) 2018/2019
KAIUT YOGA (Me) 2018/2019
YOGA GYM (Je) 2018/2019
ASHTANGA (Je) 2018/2019
KAIUT YOGA (Je) 2018/2019
RAJA YOGA (Je) 2018/2019
VINYASA (Je) 2018/2019
HATHA YOGA (Ve) 2018/2019
PILATES (Ve) 2018/2019
ASHTANGA (Ve) 2018/2019
KAIUT YOGA (Ve) 2018/2019
ATELIER FORMATION 2018/2019 - Module 6
ASHTANGA (Me) Juillet 2019
PILATES (Me) Juillet 2019
YIN YOGA (Je) Juillet 2019
VINYASA (Je) Juillet 2019
PILATES (Ve) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ve) Juillet 2019
VINYASA (Lu) Juillet 2019
ASHTANGA (Lu) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ma) Juillet 2019
VINYASA (Ma) Juillet 2019
ASHTANGA (Me) Juillet 2019
PILATES (Me) Juillet 2019
YIN YOGA (Je) Juillet 2019
VINYASA (Je) Juillet 2019
PILATES (Ve) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ve) Juillet 2019
VINYASA (Lu) Juillet 2019
ASHTANGA (Lu) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ma) Juillet 2019
VINYASA (Ma) Juillet 2019
ASHTANGA (Me) Juillet 2019
PILATES (Me) Juillet 2019
YIN YOGA (Je) Juillet 2019
VINYASA (Je) Juillet 2019
PILATES (Ve) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ve) Juillet 2019
VINYASA (Lu) Juillet 2019
ASHTANGA (Lu) Juillet 2019
HATHA YOGA (Ma) Juillet 2019
VINYASA (Ma) Juillet 2019
ASHTANGA (Me) Juillet 2019
PILATES (Me) Juillet 2019
YIN YOGA (Je) Juillet 2019
VINYASA (Je) Juillet 2019
PILATES (Ve) Juillet 2019