PILATES (Ma)
RAJA YOGA (Ma)
KUNDALINI (Ma)
VINYASA (Me)
RAJA YOGA (Me)
HATHA YOGA (Me)
HORA YOGA (Me)
RAJA YOGA (Me)
SENIORS (Je)
VINYASA (Je)
VINYASA FLOW (Je)
PILATES (Je)
VINYASA POWER (Je)
HATHA YOGA (Ve)
ASHTANGA (Ve)
VINYASA (Ve)
YOGA ACADÉMIE (Ve)
PILATES (Ve)
PILATES (Sa)
YOGA DANSE (Sa)
ASHTANGA FLOW (Di)
VINYASA (Lu)
FUTURE MAMAN (Lu)
RAJA YOGA (Lu)
IYENGAR (Lu)
SWASTHYA (Lu)
VINYASA FLOW (Ma)
HATHA YOGA (Ma)
PILATES (Ma)
RAJA YOGA (Ma)
KUNDALINI (Ma)
VINYASA (Me)
RAJA YOGA (Me)
HATHA YOGA (Me)
HORA YOGA (Me)
RAJA YOGA (Me)
SENIORS (Je)
VINYASA (Je)
VINYASA FLOW (Je)
PILATES (Je)
VINYASA POWER (Je)
HATHA YOGA (Ve)
ASHTANGA (Ve)
VINYASA (Ve)
YOGA ACADÉMIE (Ve)
PILATES (Ve)
PILATES (Sa)
YOGA DANSE (Sa)
ASHTANGA FLOW (Di)
VINYASA (Lu)
FUTURE MAMAN (Lu)
RAJA YOGA (Lu)
IYENGAR (Lu)
SWASTHYA (Lu)
VINYASA FLOW (Ma)
HATHA YOGA (Ma)
PILATES (Ma)
RAJA YOGA (Ma)
KUNDALINI (Ma)
VINYASA (Me)
RAJA YOGA (Me)
HATHA YOGA (Me)
HORA YOGA (Me)
RAJA YOGA (Me)
SENIORS (Je)
VINYASA (Je)
VINYASA FLOW (Je)
PILATES (Je)
VINYASA POWER (Je)
HATHA YOGA (Ve)
ASHTANGA (Ve)
VINYASA (Ve)
YOGA ACADÉMIE (Ve)
PILATES (Ve)
PILATES (Sa)
YOGA DANSE (Sa)
ASHTANGA FLOW (Di)
VINYASA (Lu)
FUTURE MAMAN (Lu)
RAJA YOGA (Lu)
IYENGAR (Lu)
SWASTHYA (Lu)
VINYASA FLOW (Ma)
HATHA YOGA (Ma)
PILATES (Ma)
RAJA YOGA (Ma)
KUNDALINI (Ma)
VINYASA (Me)
RAJA YOGA (Me)
HATHA YOGA (Me)
HORA YOGA (Me)
RAJA YOGA (Me)
SENIORS (Je)
VINYASA (Je)
VINYASA FLOW (Je)
PILATES (Je)
VINYASA POWER (Je)
HATHA YOGA (Ve)
ASHTANGA (Ve)
VINYASA (Ve)